Đệm mút ghế sofa có vai trò gì?

0

Đệm mút ghế sofa có vai trò gì?